GRCGUARD

Wat zijn uw uitdagingen?

Bedrijven moeten aantoonbaar in control zijn. Voor veel organisaties blijkt dit geen eenvoudige opdracht te zijn. De eisen aan de bedrijfsvoering worden complexer en het samenstel van regels wordt ondoorzichtiger. Vertrouw de zorg over internationale normeringen en cyberveiligheid toe aan GRCguard. Wij houden uw bedrijf in balans.

1.

Controle over normeringen

Voldoen aan wet- en regelgeving wordt steeds vaker bepalend om succesvol zaken te doen. Bedrijven moeten aantoonbaar in control zijn en voldoen aan allerhande criteria, bij het verkrijgen van opdrachten.

In veel sectoren veranderen de eisen aan de bedrijfsvoering voortdurend. De regels worden alsmaar complexer, en de samenhang ondoorzichtiger. Dat maakt het voor veel organisaties lastig om compliant te blijven.

Met weCOMPLY voldoet u eenvoudig aan de eisen van (inter)nationale wet- en regelgeving en normenkaders.

Controle over normeringen

2.

Cyberveiligheid

Steeds meer organisaties krijgen te maken met cybercriminaliteit. Omdat grote bedrijven hun cybersecurity vaak beter geregeld hebben, zijn ook MKB bedrijven een geliefd doelwit van hackers.

Geslaagde hacks brengen de bedrijfscontinuïteit in gevaar. De financiële en juridische schade is soms niet te overzien, evenals – voor met name grote bedrijven – de reputatieschade.

Zorg daarom dat de cyberveiligheid op orde is. Zowel gelet op uw eigen bedrijf, als op de ketenpositie die u inneemt.

  • Neem uw verantwoordelijkheid binnen de keten, zorg voor adequate beheersing van IT-, informatie- en privacy risico’s.
  • Borg en versterk de continuïteit van de organisatie.
  • Voldoe aan de eisen van business- en ketenpartners m.b.t. cybersecurity.
  • Beperk bijkomende risico’s zoals reputatierisico, het stilvallen van processen in de keten of de kans op financiële schade.

Ultimaker

ULTIMAKER BEHAALT ISO / IEC 27001 SECURITY CERTIFICAAT

Cases

Musantem iniscipsam faceper ferest quidisciis invelitia alignit qui quia quiant quis exped quunt ati del ipsant dolut qui odion corum nonsequi utaqui beaquisit esto quam is imolenis voluptatur.

Vink

KWALITEIT IN AL DE BEDRIJFSPROCESSEN IS GEWAARDBORGD!

Schouten Zekerheid

ZEKERHEID DOOR CYBERWEERBAARHEID EN ICT BEVEILIGING

Get in control met slimme oplossingen

Scroll naar boven