GRCGUARD

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

GRCguard verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres en IP-adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via https://wkf.ms/3wWQIym , dan zullen wij deze informatie verwijderen

Waarom we gegevens nodig hebben

GRCguard verwerkt uw persoonsgegevens, om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we gegevens bewaren

GRCguard zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

GRCguard verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Wij gebruiken cookies voor statistische analyses (Google Analytics) over onze bezoekers op deze website en op andere media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grcguard.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. GRCguard B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: https://grcguard.com/

Telefoonnummer: 085 1307602

Bedrijfsadres: Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen, Nederland

Beveiliging

GRCguard B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemtpassende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grcguard.com.

GRCguard B.V. heeft de maatregelen die zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen opgenomen in het Security Statement.

Scroll naar boven